LACA

PROTEGEIX I EMBELLEIX LA SUPERFÍCIE

Sota la denominació de laques es coneixen diferents tipus de vernissos i pintures utilitzats en el recobriment dels materials amb l’objectiu de protegir o embellir les superfícies.

El nostre procés artesà consisteix en múltiples capes (o mans) d’impregnació del material amb possibilitat d’escatat i poliment manual. Procés realitzat sobre tauler DM.

El tauler aglomerat DM-620 (és a dir, amb una densitat mitjana de 620 kg/m³) no pot considerar-se un aglomerat comú, ja que es fabrica amb fusta desfibrada i està premsat per un avançat sistema d’alta freqüència, la qual cosa dóna homogeneïtat, estabilitat i uniformitat en tot el seu gruix.

SISTEMA NATURAL DEL COLOR

NCS

El sistema NCS (Natural Colour System), també conegut com “el llenguatge internacional del color”, és un llenguatge de notació científic de colors, basat en com percep el color l’ull humà i de gran implantació a nivell mundial.

La carta de colors habitual és NCS INDEX 1950, que conté 1.950 colors. Per si no fossin suficients, variant els valors de matís, negror i to podem definir infinitat de colors més, per a aconseguir així el color desitjat.

I no queda aquí, ja que una dels principals avantatges de treballar amb el sistema NCS és aconseguir gammes cromàtiques harmòniques (colors que combinen) molt fàcilment. Utilitzar el sistema NCS garanteix al prescriptor que el color triat en el seu projecte és el que finalment serà aplicat.

MESURAMENT DE LA LLUENTOR

La lluentor d’una porta es mesura per com la llum es reflecteix en ella.

Oferim lacatges en tots els graus de lluentor, des del 0° (GU) dels acabats extra mat fins als 100è (GU) de l’alta lluentor, passant pels setinats (lluentor mitjana).

Les superfícies amb un acabat brillant o altament polit (100è GU) reflecteixen les imatges amb claredat. Aquesta reflexió clara és provocada per la llum incident que es reflecteix en la superfície en una direcció especular.

Les superfícies amb lluentor mitjana (60è GU) i mats (0° GU) reflecteixen les imatges amb menor claredat i amb una intensitat reduïda.

COLORS

I ALTRES ACABATS

DOSSIER

DESCARREGAR PRESENTACIÓ

CUINES LACADES

UN MÓN DE POSIBILITATS

L’ACABAT EN LACA

LA NOSTRA SELECCIÓ DE CUINES